Gaminantis vartotojas - saulės energijos naudojimas savo reikmėms su dvipuse apskaita 

Jei saulės elektrinėje pagaminama elektros energija namuose nėra pilnai išnaudojama, perteklių Jūs galite tiekti į bendrąjį elektros tinklą. Elektros energijos skaitiklis matuoja elektros energijos kiekį, kuris atiduodamas į tinklus, o naktį, rudenį ar žiemą padėtą pasaugoti elektros energijos kiekį galite atsiimti. Už pasaugojimą elektros tinklai skaičiuoja mokestį. Ekonomistai skaičiuoja, kad investicijos į tokią saulės elektrinę atsiperka per 5-6 metus.

Preliminarus 10 kWp saulės elektrinės atsiperkamumas Lietuvoje :

  • Investicijos į 10 kWp saulės elektrinę:

900 EUR/kWp x 10 kWp = 9 000 EUR

  • Per 25 metus pagaminamas elektros energijos kiekis:

950 kWh x 10 kWp x 25 metai = 237 500 kWh

  • Vidutinė 1 kWh saulės elektrinės generuojamos elektros energijos kaina nesinaudojant APVA parama: 

9 000 EUR / 237 500 kWh = 0.038 EUR/kWh

  • APVA parama: 

10 kW x 323 EUR = 3 230 EUR

  • Vidutinė 1 kWh saulės elektrinės generuojamos elektros energijos kaina, pasinaudojus APVA parama elektrinės įrengimui: 

(9 000 EUR - 3 230 EUR) / 237 500 kWh = 0.024 EUR/kWh

Paraišką dėl APVA paramos būtina pateikti dar neįrengus saulės elektrinės. 

  • Pasaugojimo mokestis: Saugant visą pagamintą energiją tinkluose maksimalus pasaugojimo mokestis per metus būtų:

10kW x 30.262 EUR/kWp = 302,62 EUR per metus.

  • Vidutinė 1 kWh saulės elektrinės generuojamos elektros energijos kaina įvertinant pasaugojimo kaštus:

(9 000 EUR - 3 230 EUR + 302,62 EUR x 25 metai) / 237 500 kWh = 0.05615 EUR/kWh

ATSIPERKAMUMAS

Saugant visą pagamintą energiją tinkluose (pesimistinis variantas) ir skaičiuojant, kad per metus bus pagaminama ne 1000kWh, o tik 950 kWh (dėl prastos stogo orientacijos ir kampo) iš 1 instaliuoto kWp maksimalus atsiperkamumas būtų:

(9000 EUR - 3230 EUR) / (950 kWh/metus x 10 kW x 0,19 EUR/kWh - 302,62 EUR) / 237 500 kWh = 3,84 metų!

Statant elektrinę ant žemės su dvipusiais moduliais ji sugeneruotų virš 1000kWh per metus iš 1 instaliuoto kWp ir sunaudojant dalį energijos iškart (nesaugant tinkluose), galima turėti atsipirkimą mažiau nei 3,5 metus.

Norint saulės energijos gaminamą elektrą naudoti savo reikmėms pasinaudojant dvipuse apskaita, reikalingi saulės moduliai, keitikliai, apskaitos spinta su dvikrypčiu apskaitos prietaisu ir pajungimas į skirstomuosius elektros tinklus.

Visą reikalingą įrangą Jūsų saulės elektrinei galite rasti čia - į tinklą jungiamos saulės elektrinės