UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ įgyvendina projektą „UAB „Informacinių technologijų pasaulio“ e.komercijos modelio diegimas

UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ įgyvendina projektą „UAB „Informacinių technologijų pasaulio“ e.komercijos modelio diegimas, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta el. parduotuvė kaip klientų savitarnos sprendimas su galimybe klientui savarankiškai užsisakyti paslaugas, už jas sumokėti, valdyti savo užsakymą, sekti jo statusą, gauti informacinius laiškus apie statuso pasikeitimą ir pan.

Projekto vykdytojas: uždaroji akcinė bendrovė „Informacinių technologijų pasaulis“
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 15 d. – 2023 m. vasario 10 d.
Projekto kodas: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0754
Priemonė: „E. komercijos modelis COVID-19“
Bendra projekto vertė - 27.921,00 Eur, finansavimo suma - 20.940,75 Eur.